recht  
  Personen- en familierecht Voorbeelden Erfrecht Geregistreerd partnerschap Wettelijke basis Rechtspersoon Wettelijke basis
in Nederland
Links  
  persoonsrecht
 
Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht vormt het gedeelte van het burgerlijk recht welke zich bezighoudt met:

  • huwelijk
  • echtscheiding
  • afstamming
  • geboorte
Het erfrecht valt niet direct hieronder en vormt een apart rechtsgebied.
burgelijkwetboek In het Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de personen en familierecht omschreven welke tegelijkertijd ook onderdeel vormt
van de verdragen uit het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Het personen- en familierecht bestaat uit ongeveer de helft van het rechtsbedrijf qua aantal procedure). Er is hierbij sprake van een grote mate van beslotenheid.

Wijzigingen

Het onderdeel familierecht is regelmatig aan het veranderen. Als voorbeeld nemen wij het gezamenlijk gezag van ouders over hun kind welke in 1998 in Nederland als uitgangspunt werd ingevoerd.
Echter, dit was al geregeld in Belgie 3 jaar eerder.
Toen heeft de Belgische minister Onkelinx als voorstel de gezamenlijke zorg van vader en moeder als uitgangspunt genomen en de daarbij voortvloeiende afspraken beter afdwingbaar te maken.

Het wetsvoorstel werd in het eerste kwartaal van 2006 aangenomen de kamer van volksvertegenwoordigers en in de derde kwartaal van 2006 werd het in werking gesteld.
Minister Donner heeft het ouderschapsplan als verplicht voorgesteld.
Tegelijkertijd stelde kamerlid Luchtenveld voor om de flitsscheiding af te schaffen.
De voorstellen werden door de Tweede Kamer gewijzigd en goedgekeurd.
De Eerste Kamer daarentegen heeft het voorstel van Luchtenveld afgestemd.
Medio 2007 keurde de Tweede Kamer de wetsvoorstellen van Donner goed
en nam direct een amendement van de SP aan dat gelijkwaardig
ouderschap als wettelijke basis stelt.
eerste kamer
Persoonsrecht.nl & partners
De volgende sites zijn partners van Persoonsrecht.nl op het gebied van wetgeving & financiŽn:
 
click tracking